Cmentarz Sztynort

Cmentarz Sztynort położony jest na północy Mazur, na wąskim skrawku ziemi, pomiędzy jeziorami Sztynorckie i Dargin (Steinorter i Mauersee), około 20 km na południowy wschód od miasta powiatowego Węgorzewo (dawniej Angerburg). Charakterystyczne dla jego wyglądu jest mauzoleum hrabiów Lehndorff, którzy byli właścicielami majątku Steinort przez około 450 lat. 

Po szeroko zakrojonych pracach porządkowych i konserwatorskich na przełomie sierpnia i września 2020r., jest on znów w atrakcyjnym stanie. Znalezionych zostało 107 grobów. Ponad 50 z pochowanych tam osób udało się imiennie zidentyfikować i odtworzyć ich życiorysy. Wśród nich znajdują się, przede wszystkim, liczni pracownicy majątku i leśnictwa, ale także starodawny nauczycielski ród Puschke w Steinort, czy rodzina karczmarzy i garncarzy Sensfuss.

 
północne wejście na cmentarz dzisiaj
północne wejście na cmentarz przed 1945 r.

Copyright: Archiv der Kreisgemeinschaft Angerburg

Lista grobów