Friedrich Schirrmeister / Alma Schirrmeister

Tutaj

Spoczywaja

w Bogu

                      FRIEDRICH                             ALMA

                      SCHIRRMEISTER              SCHIRRMEISTER

                      *16.1.1839                           *4.12.1874

                      †22.8.1902                          †2.9.1909

 

Friedrich lub Fritz Schirrmeister najprawdopodobniej nie pochodził z okolic Steinort, ponieważ wszystkie osoby wymienione w aktach kościelnych z nazwiskiem Schirrmeister są członkami jego rodziny. Najpóźniej od 1869 r. do co najmniej 1901 r. prowadził jako księgowy księgi rachunkowe Lehndorffów w Groß Steinort.[1] Trzeba zaznaczyć, że zajmował się nie tylko wypłatami dla robotników dniówkowych i innych pracowników majątku. Schirrmeister organizował również sprzedaż drewna z lasów hrabiowskich, kontrolował skup i sprzedaż żywego inwentarza, zajmował się rozliczeniami podatkowymi, a czasami nawet naprawiał maszyny. Gdy hrabiego nie było na miejscu, informował go również o pogodzie i oceniał jej prawdopodobny wpływ na zbiory. Albo też martwił się o chore dzieci robotników rolnych w majątkach hrabiego. W 1893 r. donosił np. matce hrabiego Carola: „Po tym, jak dwoje dzieci instmanna Bartnika zachorowało na szkarlatynę w Klein Steinort, choroba wydaje się być zakończona.”[2] Carl Hand, pochowany również na cmentarzu w Groß Steinort, został następcą Schirrmeistra na stanowisku księgowego.

Fritz Schirrmeister był żonaty z Elisabeth lub Elise, urodzoną w 1846 lub 1847 roku, której panieńskie nazwisko brzmiało Rudolf. Zmarła 1 lutego 1913 r. w wieku 66 lat jako wdowa po nim w Groß Steinort[3]. Możliwe, że została tam również pochowana w jednym z niezidentyfikowanych grobów. Małżeństwo miało trzy córki. Najmłodsza, Agnes Helene Elisabeth, urodzona 8 czerwca 1886 r., wyszła w 1902 r. za mąż w Groß Steinort za Emila Otto Bernarda Nithacka, właściciela ziemskiego z Silberbergu w sąsiednim powiecie Lötzen.[4] O środkowej córce, Helene Elise Margarethe, nie wiemy nic więcej poza datą urodzenia 22 maja 1876 r.[5] Najstarsza córka, Anna Sidonie, urodziła się w Groß Steinort.

Najstarsza córka, Anna Sidonie Alma, która została pochowana razem z ojcem, wydaje się, że była dzieckiem wymagającym szczególnej opieki. Zgodnie z informacją na krzyżu nagrobnym urodziła się 4 grudnia 1874 r., ale ochrzczona została dopiero ponad trzy tygodnie później, 27 grudnia.[6] Z listu ojca do Carola von Lehndorff z 1884 r. wynika, że Alma od wczesnego dzieciństwa cierpiała na skrzywienie kręgosłupa i w związku z tym „już wcześniej przysporzyła rodzinie sporo wydatków na leczenie”. Teraz musiała nawet „przez 8 tygodni przebywać w klinice w Królewcu, bo inaczej nie można pomóc biednemu robaczkowi”. Ponieważ ojciec „w chwili obecnej nie był w stanie” „ponieść ogromnych kosztów”, poprosił „Waszą Wysokość o łaskawe zezwolenie na zaliczkę w wysokości 3-400 marek na poczet mojej pensji”[7]. Jak jednak sugeruje stosunkowo wczesna śmierć Almy, nawet takie zabiegi nie były w stanie pomóc córce na dłuższą metę.


[2] Friedrich Schirrmeister do Carol Graf von Lehndorff, Steinort, 3. August 1884, Staatsarchiv Leipzig, Bestand 21950 FA Lehndorff, Nr. 272, Bl. 65f. (=https://lebenswelten-lehndorff.bbaw.de/dokumente/detail_doc.xql?id=lehndorff_jnj_t3q_dz&datum=1884-08-03&searchTerms=schirrmeister)

Friedrich Schirrmeister do Anna Gräfin von Lehndorff, Steinort 17. April 1893, Archiwum Panstwowe Olsztynie, Bestand 382 FA Lehndorff, Nr. 168, Bl. 16 (=https://lebenswelten-lehndorff.bbaw.de/dokumente/detail.xql?id=lehndorff_mks_lph_my). 

[7] Friedrich Schirrmeister do Carol Graf von Lehndorff Steinort 3. August 1884 Staatsarchiv Leipzig, Bestand 21950 FA Lehndorff, Nr. 272, Bl. 65f.(=https://lebenswelten-lehndorff.bbaw.de/dokumente/detail_doc.xql?id=lehndorff_jnj_t3q_dz&datum=1884-08-03&searchTerms=schirrmeister).