Friedrich Salewski

Fr. Salewski

1868

Prawa autorskie: Sabine Grabowski

Friedrich Salewski był mężem Kathariny Salewskiej. Ich nagrobki znajdują się w lewej części cmentarza, nie stoją bezpośrednio obok siebie, ale też nie są od siebie oddalone. Oba nagrobki są raczej skromne, zaokrąglone i oprócz inicjałów imienia zawierają tylko nazwisko i rok śmierci. Są to jedyne tak zaprojektowane nagrobki na cmentarzu w Klein Pasken.

Friedrich i Katharina Salewscy zawarli w 1852 r. umowę kupna z Samuelem Salewskim. Ten pozostawał im winny przynajmniej części ceny zakupu. Dług został wpisany do księgi wieczystej [1] i został anulowany dopiero w 1886 roku wraz z Ausgedinge [2] dla Friedricha i Kathariny[3], którzy nie żyli już od 18 i 8 lat. Katharina zmarła 22 września 1878 roku [4], dziesięć lat po śmierci Fryderyka. Czy Samuel Salewski był synem tych dwóch, czy też należał do innej rodziny, nie da się już dziś odtworzyć. We wsi było kilka rodzin o tym nazwisku.[5] Po raz pierwszy rodzina Salewskich została odnotowana w Klein Pasken w 1787 r. [6], a osoby o tym nazwisku mieszkały we wsi nieprzerwanie do 1945 r.[7] Rodzina Salewskich była pierwszą rodziną, która zamieszkała we wsi.


[1] Por. akta ziemskie sądu powiatowego w Johannisburgu, Archiwum Państwowe w Olsztynie (APO) 295/2778, akr. 9 i nast.

[2] Gdy gospodarstwo rolne przechodziło na następne pokolenie, Ausgedinge lub Altenteil stanowiło zabezpieczenie na starość poprzednich właścicieli, por. Deutsches Rechtswörterbuch Online, hasło Altenteil: <https://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw-cgi/zeige?index=lemmata&term=altenteil#Altenteil> (ostatni dostęp 20.07.2021).

[3] Por. APO 295/2778, akr. 18.

[4] Por. Sterbeverzeichniss [sic], Standesamt zu Gehsen, APO 42/1745/1, <http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1745&s=1>, (ostatni dostęp 27.02.2021), akr. 22 i nast.

[5] Na przykład Catharina Salewski, z domu Schuckna, z dziećmi Wilhelmine i Adamem oraz małżeństwo Gottlieb i Caroline Salewski, z domu Dobinnus, także z córką Wilhelmine, por. APO 295/2778, akr. 1 – 3.

[6] Por. APO 295/2776, Actum Klein Pasken d. 16 kwietnia 1787, bez strony.

[7] Por. Lastenausgleichsakten Friedrich Salewski, Bundesarchiv Lastenausgleichsarchiv (BA LAA), ZLA 1/15658324.