Cmentarz Klein Pasken/Paski Małe

Pasken to wieś w Johannisburgu, położona nad rzeką Pissek. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1495 roku, co czyni ją jedną z najstarszych wsi założonych przez Zakon Krzyżacki w tym regionie. W 1716 r. na przeciwległym brzegu rzeki założono siostrzaną wieś Klein Pasken, która wbrew nazwie miała większą liczbę mieszkańców. Zachowany cmentarz został założony na planie kwadratu i obejmuje 24 groby ziemne oraz 30 grobów kamiennych. W przypadku 12 grobów można snuć przypuszczenia dotyczące osób w nich pochowanych. Wśród nich znajduje się również kilka grobów wojennych.