Katharina Salewski

Katharina Salewski z domu Gonschorrek zmarła 22 września 1878 r. w wieku 78 lat. [1] Jej grób znajduje się po lewej stronie cmentarza, stosunkowo centralnie, naprzeciwko dawnej bramy. Katharina była żoną Friedricha Salewskiego[2], którego nagrobek również znajduje się na cmentarzu. Groby tych dwóch nie znajdują się bezpośrednio obok siebie, ale nie są od siebie oddalone. Oba nagrobki są proste, nieozdobione, widnieją na nich jedynie inicjały imion, nazwisko i rok śmierci. Są to jedyne nagrobki na cmentarzu, które zostały w ten sposób zaprojektowane.

W 1852 r. Katharina i Friedrich Salewscy zawarli umowę kupna z Samuelem Salewskim, który przynajmniej części ceny zakupu nie zapłacił. Długi te zostały zapisane na majątku i jeszcze dobre 30 lat później nie zostały spłacone[3]. Dopiero w 1886 r. zostały one anulowane wraz z Ausgedinge[4] dla Kathariny i Friedricha, którzy nie żyli już odpowiednio od 8 i 18 lat[5]. Nie wiadomo, czy Samuel Salewski był synem tych dwojga, czy też pochodził z jednej z pozostałych rodzin Salewskich[6] z Klein Pasken. Pierwsza wzmianka o rodzinie Salewskich w Klein Pasken pochodzi z końca XVIII w. [7]. Salewscy mieszkali we wsi nieprzerwanie aż do ucieczki w 1945 r. [8].

 

K. Salewski

1878

Prawa autorskie: Marta Akincza

[1] Sterbeverzeichniss [sic], Standesamt zu Gehsen, Archiwum Państwowe w Olsztynie (APO) 42/1745/1, <http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1745&s=1> (ostatni dostęp 27.02.2021), akr. 22 i nast. W księdze zgonów figuruje jako Catharina Salewski. Ponieważ jednak jej imię na nagrobku zapisane jest jako K, w tekście zastosowano tę pisownię.

[2] Ibid.

[3] Grundakten des Kreisgerichts Johannisburg, APO 295/2778, ark. 9 i nast.

[4] Gdy gospodarstwo rolne przechodziło na następne pokolenie, Ausgedinge lub Altenteil stanowiło zabezpieczenie na starość poprzednich właścicieli, por. Deutsches Rechtswörterbuch Online, hasło Altenteil: <https://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw-cgi/zeige?index=lemmata&term=altenteil#Altenteil> (ostatni dostęp 20.07.2021).

[5] APO 295/2778, ark. 18.

[6] Na przykład była jeszcze Catharina Salewski z domu Schuckna z dziećmi Wilhelmine i Adamem oraz małżeństwo Gottlieb i Caroline Salewski z domu Dobinnus, także z córką Wilhelmine, por. APO 295/2778, ark. 1 – 3.

[7] APO 295/2776, Actum Klein Pasken d. 16ten April 1787, bez strony. Nazwisko podawane jest tam jako Zallewski.

[8] Lastenausgleichsakten Friedrich Salewski, Bundesarchiv Lastenausgleichsarchiv (BA LAA), ZLA 1/15658324.