Margarete Jakubzik

Prawa autorskie: Emilia Bajerowska

TUTAJ SPOCZYWA W BOGU

NASZA

DROGA CÓRECZKA

MARGARETE

JAKUBZIK.

*14.12.1912.

† 7.7.1926.

SPOCZYWAJ W POKOJU

Margarete Jakubzik utonęła w wieku 13 lat, prawdopodobnie w rzece Pissek.[1] Do dziś nie wiadomo, kim byli jej rodzice – w księdze zgonów figuruje jako „córka właściciela” [2]. Prawdopodobnie był to gospodarz Johann Jakubzik i jego żona Auguste z domu Karkoska. Johann Jakubzik stracił nie tylko pierwszą żonę, która również miała na imię Auguste, z domu Pissowotzki [3], ale także siedmioro dzieci do 1911 roku – wszystkie w wieku niemowlęcym.[4]

Był jednak jeszcze jeden Johann Jakubzik, który był żonaty z Wilhelmine z domu Szesny[5]. Mieli oni syna Ewalda, urodzonego w 1915 roku [6], a więc mogli być rodzicami Małgorzaty. Z dzisiejszej perspektywy nie da się już tego zrekonstruować.

 


[1] Sterbeverzeichniss [sic], Standesamt zu Gehsen, Archiwum Państwowe w Olsztynie (APO) 42/1745/1, <http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1745&s=1> (ostatnio udostępnione dnia 27.02.2021), ark. 464 i nast.

[2] Ibid.

[3] Ibid. ark. 270 i nast.

[4] W sumie ośmioro dzieci, jeśli był ojcem Margarete. Por. tamże, ark. 182 i nast. dla córki Wilhelmine, akr. 292 dla syna Gustava Otto, ark. 302 i nast. dla córki Marthy, ark. 310 i nast. dla syna Johanna, ark. 318 i nast. dla córki Idy i ewentualnie ark. 336 i nast. dla córki Marie i ark. 364 i nast. dla syna Richarda (dwa ostatnie jednak bez danych o rodzicach). Por. Wir gratulieren zum 82. Geburtstag, w: Das Ostpreußenblatt, rocznik 5, nr. 43, 23.10.1954, <https://docplayer.org/145010228-Deutschland-wartet-auf-seine-kriegsgefangenen.html> (ostatni dostęp 11.07.2021), str. 14.

[5] Chyba że ten sam Johann Jakubzik był w swoim życiu trzykrotnie żonaty i miał dziewięcioro dzieci.

[6] Namensliste Pasken, Bundesarchiv Lastenausgleichsarchiv (BA LAA) OSTDOK 3, Nr. 150.