Wilhelm Bartsch

Nauczyciel W. Bartsch

ur. (1./4.) maja 1807 roku.

zm. 08. sierpnia 1885 r.

 

Kiedy 25 maja 1827 r. Wilhelm Bartsch poślubił w kościele, w Rosengarten pannę Wilhelminę z domu Waschke, dwudziestoletni Bartsch był już nauczycielem w szkole wiejskiej naprzeciwko.[1] Uczył tam wszystkie dzieci z Rosengarten, ponieważ druga klasa powstała dopiero trzydzieści lat później, kiedy to szkoła założona przez kościół w 1525 r., a przejęta przez państwo w 1737 r., liczyła w sumie 166 uczniów.[2] Prawdopodobnie jego żona Wilhelmina zmarła wcześnie, a Bartsch ożenił się ponownie. W listopadzie 1864 roku w Rosengarten ochrzczono bowiem Marthę Bertę Bartsch, która była córką Wilhelma Bartscha, nauczyciela mieszkającego w Rosengarten, i Heinriette Bartsch z domu Adamkowski.[3] Gdy w listopadzie 1876 roku jego córka Rosalie wychodziła w Groß Steinort za mąż za Fritza Wilhelma Wagnera z Hamburga, 69-letni Bartsch mógł być już na emeryturze, gdyż mieszkał teraz w Olschöwen, 20 kilometrów na północ.[4]


[2] Der Kreis Angerburg, Hg. Erich Pfeiffer, S. 167f.