(And)reas Pfeiffer

(AND)REAS Pfeiffer.

8 września 1876 roku.

Fragment metalowego krzyża stanowi pewną zagadkę. Znajduje się on w mauzoleum Lehndorffów na cmentarzu w Groß Steinort i nie może być dokładnie przyporządkowany do żadnego z tamtejszych grobów. Ponadto tylko fragmenty napisu są czytelne. Najprawdopodobniej jest to nagrobek Andreasa Pfeiffera, który jako skarbnik Lehndorffów, zajmował się ich sprawami finansowymi. Można udowodnić, że był on ich księgowym lub skarbnikiem majątku przynajmniej od roku 1856 do roku 1875. Prawdopodobnie był on poprzednikiem Friedricha Schirrmeistera, który również jest pochowany na tym cmentarzu. Pastor z Rosengarten już w marcu 1875r. powiedział, że Pfeiffer „chciałby umrzeć”[1].

Relacje między Pfeifferem a jego hrabiowskim panem nie zawsze były harmonijne. W 1861 r. księgowy i inni otrzymali publiczną reprymendę od Karla Meinharda von Lehndorffa, który działał jako konserwatywny polityk, za zaangażowanie w liberalną Partię Postępową.[2]

Andreas Pfeiffer przed objęciem stanowiska landrata w zamku Steinort był aktywnym wojskowym. Z wojska, w stan spoczynku, odszedł w stopniu porucznika. W pewnym momencie jest on nawet wymieniony jako właściciel ziemski. Jest to jednak prawdopodobnie taka sama pomyłka, jak wiek 71 lat podany w księdze zgonów dla rok 1876, który nie zgadza się z rokiem urodzenia na fragmencie krzyża nagrobnego.”[3]


[1] Johann Carl Borkowski an Anna Gräfin von Lehndorff. Rosengarten 8. März 1875, Archivum Panstwowe Olsztynie, Bestand 382 FA Lehndorff, Nr. 576, Bl. 39 = hhhps://lebenswelten-lehndorff.bbaw.de/dokumente/detail.xql?id=lehndorff zg2 czb ycbund vgl. https://lebenswelten-lehndorff.bbaw.de/register/personen/detail.xql?id=ed xgf h1g vdb

[2] Gaby Huch, Die Lehndorffs, Berlin 2020, S. 266.