Dziewięciu niemieckich żołnierzy

Prawa autorskie: Emilia Bajerowska

Tutaj spoczywają

Füst. Hubert Erdmann 9. Komp. Res. Inft. Rgt. 262.

Füst. Johann Ebert 9. Komp. Res. Inft. Rgt. 262.

Grend. Max Lischko 3. Komp. Res. Inft. Rgt. 262.

Ers. Res. Bruno Ludewig 1. Komp. Res. Inft. Rgt. 262.

Grend. Soren Moller 1. Komp. Res. Inft. Rgt. 262.

i 4 nieznanych niemieckich wojowników

† 9.2.1915

W mogile nr 5 pochowano dziewięciu żołnierzy niemieckich. Nazwiska pięciu z nich są znane, tożsamości pozostałych czterech nie udało się wyjaśnić przed pochówkiem. Wszyscy zginęli 9 lutego 1915 r., w czasie walk zimowych na Mazurach. Trzy miesiące wcześniej, w listopadzie 1914 r., wojska rosyjskie po raz drugi wkroczyły na Mazury. W mazurskiej bitwie zimowej od 7 do 21 lutego armia rosyjska została ostatecznie wyparta. Do końca I wojny światowej Mazury nie były już teatrem działań wojennych. Jednak walki w poprzednich miesiącach pozostawiły po sobie ogromne zniszczenia, z powodu których kraj jeszcze długo cierpiał[1].

 


[1] Andreas Kossert: Masuren. Ostpreußens vergessener Süden, 5 edycja Monachium 2006, str. 233 – 239.