Wilhelmine Klein

 

 

Tu spoczywa w Bogu

moja droga matka Wilhelmine Klein

* 27 grudnia 1854 r.

† 30 czerwca 1893 r.

Spoczywaj lekko

Psalm 27,10

 

 

Wilhelmine lub Wilhelmina Klein była piątym z sześciorga dzieci Friedricha i Charlotte Klein (z domu Braehm lub Brehm).[1] Ojciec Wilhelminy pracował jako instmann, czyli nieposiadający majątku robotnik rolny, w majątku Lehndorffów w Groß Steinort, gdzie mieszkał również z rodziną.[2] Tam też Wilhelmina zmarła 38 lat później, niezamężnie. [3] Dziecko wymienione na jej nagrobku to najprawdopodobniej Heinriette Klein, urodzona poza związkiem małżeńskim w 1881 r.[4] Nagrobek powstał prawdopodobnie na zlecenie dziadka Heinriette, a ojca Wilhelminy, Friedricha: w przeciwieństwie bowiem do zmarłej rok wcześniej żony Charlotte, przeżył on swoją córkę.[5]

W Psalmie 27:10 czytamy: „Choćby mnie opuścili ojciec i matka, Pan mnie przyjmie”[6].