Rosa Diehn

Rosa Diehn

z domu Bilda

* (26).2.1879 †1.7.193(8)

Nic nie wiadomo o pochodzeniu i rodzicach Róży Bilda. Wyszła za mąż za instmanna Juliusa Diehn, urodzonego prawdopodobnie 5 października 1878 roku w Rosengarten. Mieszkali najpierw w Groß Steinort, a później w Pristanien. Ich pierwszy wspólny syn, Gustaw, zmarł w 1903 r., trzy miesiące po urodzeniu, drugi Wilhelm w 1906 r. po dwóch miesiącach. W 1909 r. urodziła się córka, o której dalszych losach nic nie wiadomo[1]. Nie wiadomo też, kiedy zmarł mąż Róży. Być może Rosa i Julius mieli jeszcze więcej dzieci: mianowicie w 1945 roku w Kittlitz mieszkał wraz z żoną Eliese i córką, zastępca – Julius Diehn, urodzony około 1910 roku.[2]


[2] Bundesarchiv Lastenausgleichsarchiv Bayreuth, OstDok 3/31, Bl. 77, 100.