Fritz Gelfert

Fritz Gelfert, na którego nagrobku wyryte jest mało czytelnie jego nazwisko, bez jakichkolwiek dat, zmarł prawdopodobnie 03.07.1928 r., przeżywszy w Groß-Steinort tylko 23 lata – w księgach kościelnych nie ma innego Fritza Gelferta. W rzeczywistości nazwisko to w ogóle nie występowało na tym terenie. Gelfert podobno pochodził z Królewca.[1]


[1] https://ofb.genealogy.net/famreport.php?ofb=rosengarten&ID=2-I18932&lang=de