Elise Skeip

Tu spoczywa w Bogu

Pani

Elise Skeip

z domu Stadie

* 22 czerwca 1898

† 25 maja 1925 r

Elise Skeip była córką Auguste z domu Schaak i Hermanna Stadie. Obok niej na cmentarzu w Groß Steinort pochowany jest jej ojciec. Miała trzy siostry, ale dwie z nich zmarły wkrótce po urodzeniu. 1 kwietnia 1923 r. wyszła za mąż za robotnika Richarda Skeipa w Groß Steinort. Zmarła dwa lata później rodząc swoje pierwsze i jedyne dziecko.[1]