Charlotte Berent

Tu spoczywa w Bogu

Charlotte Berent z domu Werner

ur. dn. 11 lipca 1784 r., zm. dn. 10 marca 1864 r.

Tożsamość Charlotte Werner pozostaje pod pewnymi względami tajemnicza. Zgodnie z miejscowymi aktami kścielnymi, w chwili śmierci 10 marca 1864 roku była wdową po instmannie i mieszkała we wsi Stobben koło Klein-Steinort. Według tych zapisów miała ona jednak wówczas zaledwie 31 lat, co wyraźnie przeczy dacie urodzenia widniejącej na jej krzyżu nagrobnym. Możliwe, że był to błąd osoby dokonującej wpisu lub błąd w odczycie.[1]