Caroline Paduck

Caroline Paduck

z domu Federau

ur. dn. 11. lutego 1801 zm. dn. 8. lutego 1874

Caroline Paduck zmarła jako wdowa w Groß Steinort, zgodnie z zapisem w księdze kościelnej, w wieku 65 lat. W okolicy było wielu Podduków, Poduków i Fedderausów. Nie wiadomo jednak, w jakim stopniu łączyły ją z nimi więzy pokrewieństwa.[1]