Auguste Masuch

 

 

 

Auguste Masuch: 

* 30. 04. 1866 

† 03. 10. 1930

Według pamiętnika rodzina Masuchów była uważana za „od dawna osiadłą” w Steinort. Widocznie Masuchowie dobrze wykorzystali czas na powiększanie się: Na przełomie XIX i XX wieku było ich tak wielu, a także tak wielu Auguste’ów Masuchów, że pochowanej tu kobiety nie da się bliżej zidentyfikować. Do 1945 r. członkowie rodziny Masuchów z Groß Steinort pełnili służbę jako hrabiowscy woźnice i szambelanie hrabiego, Masuchowie byli również w innych częściach Steinort.[1]


[1] Bundesarchiv Lastenausgleichsarchiv Bayreuth, OstDok 3/31, Bl. 114f und passim.