August Borowski

August Borowski
* 2.11.1869
† 25.8.1938

Wraz z żoną Marią z domu Kelch, August Borowski miał w 1900 i 1904 roku dwóch synów: Carla Wilhelma i Fritza Willy’ego. W tym czasie pracował w Groß Steinort jako ogrodnik zamkowy; w tym charakterze pracował jeszcze w 1906 r.[1] W chwili śmierci w wieku 68 lat figurował jako główny ogrodnik.[2] We wspomnieniu czytamy, że każdej wiosny kupował wagon doniczek do posiadłości Lehndorffów w Rosengarten.[3]