Margarete Pernak

Prawa autorskie: Sabine Grabowski

Tutaj [spoczywa] w Bogu

nasza kochana […]

Margarete Pernak

* 16.2.1923 † 29.4.1942

Pozostaniesz nam niezapomniana [1]

W grobie nr 14 pochowana została 19-letnia Margarete Pernak. Znajduje się on naprzeciwko dawnej bramy po drugiej stronie cmentarza. Była córką Pawła i Augusty Pernak. Oprócz Margarete, mieli oni czworo dzieci: Ericha, Idę, Hildegardę i córkę, której imię nie jest znane.[2] Margarete prawdopodobnie nazywana była przez rodzinę Grete i pod takim imieniem figurowała w księdze zgonów.[3] Rodzina prawdopodobnie nie posiadała w Königstal żadnych gruntów. Nazwisko Pernak nie występuje ani w aktach księgi wieczystej, ani we wnioskach o wyrównanie obciążeń.

 


[1] O napisie na grobie Margarete Pernak, por. Odkryty przez rodaka podczas wizyty w jego domu, w: Johannisburger Heimatbrief (1975), <https://www.yumpu.com/de/document/view/8665988/johannis-burger-heimatbrief-1975-familienforschung-s-c-z-u-k-a> (ostatnio udostępnione dnia 15.07.2021), str. 30.

[2] Lista mieszkańców Königstal, Bundesarchiv Lastenausgleichsarchiv (BA LAA), OSTDOK 3, Nr. 147.

[3] Sterbeverzeichniss [sic], Standesamt zu Gehsen, Archiwum Państwowe w Olsztynie (APO) 42/1745/1, <http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1745&s=1>, (ostatnio udostępnione dnia 27.02.2021), ark. 544 i nast.