Erika S.

Prawa autorskie: Marta Akincza

 

spoczywa[t]

nasza [córka]

i siostra

Erika S[…]

[…] 1.1940 […]

Mały aniołek, czysty i delikatny,

Oszczędzono mu ziemskiego cierpienia.

Grób nr 138 jest grobem dziecięcym, obramowanie ma wymiary zaledwie 40 cm x 90 cm i wykonane jest z lastryko. W części czołowej znajduje się cokół, na którym umieszczono tablicę pamiątkową. Zachowały się dwa duże kawałki czarnej szklanej tabliczki, które odsłaniają część napisu. Pochowane tu dziecko miało na imię Erika, nazwiska nie da się odtworzyć.[1] Dziecko zmarło prawdopodobnie bardzo wcześnie, wskazują na to rozmiary grobu i inskrypcja.

 


[1] Również w księdze zgonów nie ma w tym okresie dziewczynki o imieniu Erika z Königstal, por. Sterbeverzeichniss [sic], Standesamt zu Gehsen, Archiwum Państwowe w Olsztynie (APO) 42/1745/1, <http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1745&s=1>, (ostatni dostęp 27.02.2021).