Nadruk

Informacje zgodnie z § 5 TMG:

Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus. Deutsch-osteuropäisches Forum

Adres pocztowy:

Bismarckstr. 90,
40210 Düsseldorf

Kontakt:

Telefon: 0211 1699111
E-Mail: sekretariat@g-h-h.de

Reprezentowany przez:

Dyrektor Zarządzający Prof. dr Winfrid Halder

Edgar Born – Przewodniczący (pełnomocnictwo łączne – uwaga § 12 ust. 3 StiftG NRW)

Dr. Petra Winkelmann (pełnomocnictwo łączne – patrz § 12 ust. 3 StiftG NRW)

Andreas Bialas, MdL (pełnomocnictwo łączne – uwaga § 12 ust. 3 StiftG NRW)

Zarejestrowany w dniu:

Numer przedsiębiorstwa 34436826

Numer akt 236

Numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa:

NIP 133/5909/1416

Organ regulacyjny:

Nie

Przepisy zawodowe:

Nie

 

Uwagi dotyczące strony internetowej

Informacja o prawach autorskich

Niels Tim Dickhaut, Fabian Pickelmann

Odpowiedzialny za treści dziennikarsko-redakcyjne jest:

Dr. Sabine Grabowski, Prof. Dr. Christoph Nonn

Polityka prywatności

Zbieranie ogólnych informacji podczas odwiedzania tej strony

Podczas korzystania z tej strony internetowej, tzn. bez rejestracji lub przekazywania informacji w inny sposób, następujące dane są automatycznie przekazywane przez Państwa przeglądarkę do serwera, na którym znajduje się ta strona internetowa (pliki dziennika serwera) w ramach procesu połączenia:

  • Data i godzina wywołania strony,
  • używanego systemu operacyjnego,
  • rodzaj używanej przeglądarki i jej wersję,
  • adres URL, z którego weszli Państwo na naszą stronę,
  • wywołana domena i nazwa żądanego pliku
  • wartości wejściowe przekazane przez komputer wnioskujący (np. nazwa pliku),
  • status dostępu do serwera internetowego (plik przesłany, plik nie znaleziony itp.),
  • adres IP komputera żądającego.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) niemieckiego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO) w związku z naszym uzasadnionym interesem w poprawie stabilności i funkcjonalności tej strony internetowej. Zebrane w tym zakresie dane nie pozwalają na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat konkretnych osób. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Te dane użytkowe dostarczają jedynie informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z tej strony internetowej i służą wyłącznie do poprawy jej zawartości. Ponadto gromadzenie danych służy zapobieganiu nieuprawnionemu dostępowi do serwera internetowego i jego niewłaściwemu wykorzystaniu.

Cookies

Strona częściowo wykorzystuje tzw. pliki cookies. Cookies nie powodują żadnych szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą temu, aby ta oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Stosowane przez nas pliki cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i zezwalali na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczali akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywowali automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli jednak dezaktywujesz pliki cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona. Aby dowiedzieć się, jak indywidualnie zmienić te ustawienia, należy skorzystać z funkcji pomocy przeglądarki internetowej.

Dane osób zmarłych

W ramach celu informacyjnego realizowanego za pośrednictwem tej strony internetowej, przetwarzane i publikowane są również dane osobowe osób zmarłych. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych nie ma zastosowania do danych osób zmarłych – nawet jeśli przekazali nam Państwo te dane (por. motyw 27 GDPR). W związku z tym nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania takich danych i/lub żądania ich usunięcia. 

Informacje uzupełniające:

Odpowiedzialność za treść

Zawartość naszych stron została stworzona z największą starannością. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność treści. Zgodnie z § 6 Abs.1 MDStV i § 8 Abs.1 TDG, usługodawcy są odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnym prawem. Usługodawcy nie są jednak zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych przez nich informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na działalność niezgodną z prawem. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, w którym znane jest konkretne naruszenie prawa. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy odpowiednie treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Za treść stron, do których odsyłają linki, odpowiada zawsze dany oferent lub operator strony. Strony, do których odsyłają linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania linków. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie linkowania. Jednakże stała kontrola zawartości stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa. Jeżeli dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie linki.

Ochrona danych

O ile na naszych stronach zbierane są dane osobowe (takie jak nazwisko, adres lub adresy e-mail), odbywa się to w miarę możliwości na zasadzie dobrowolności. Korzystanie z ofert i usług jest, o ile to możliwe, zawsze możliwe bez podawania danych osobowych. Niniejszym wyraźnie zabrania się wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach zobowiązania do impressum przez osoby trzecie w celu przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, np. w formie spamu.

Copyright

Operatorzy stron starają się zawsze przestrzegać praw autorskich innych osób lub wykorzystywać własne lub wolne od licencji dzieła. Treści i dzieła stworzone przez administratorów stron na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Wkłady osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie zdjęcia na naszych stronach pochodzą od operatorów tych stron lub są dziełami w domenie publicznej. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek forma komercjalizacji tych materiałów wykraczająca poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie niniejszej strony lub jej części jest dozwolone wyłącznie za wyraźną, pisemną zgodą i tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku.