Waldtraut/Renate Trojan

Tu spoczywają w Bogu

Nasze drogie dzieci

Waldtraut Trojan Renate Trojan

* 17.1.1941 * 16.4.1940

† 1.6.1941 † 2.6.1940

Śpijcie spokojnie ukochane dzieci

Tylko przez krótki czas byliście radością rodziców [1].

Prawa autorskie: Sabine Grabowski

Groby Waldtrauta i Renate Trojan znajdują się na południowo-zachodnim skraju cmentarza. Są to ewidentnie groby dziecięce, obramowania mają wymiary zaledwie 70 cm x 50 cm. Oba obramowania grobów wykonane są z ciemnego lastryko i mają wspólny nagrobek.

W Wilken było kilka rodzin o nazwisku Trojan. August i Auguste Trojan, z domu Synofzik [2], Gustav i Martha Trojan, z domu Lipka, z czterema synami [3], Ewald i Berta Trojan, z domu Skrodzki [4], z sześciorgiem dzieci, Johann i Wilhelmine Trojan, z domu Plata, z synem Gustavem oraz Emil i Gertrud Trojan, z domu Korth, z jedną córką.[5] Nie wiadomo jednak, kim byli rodzice Waldtrauta i Renaty. Obie dziewczynki miały zaledwie kilka miesięcy i zmarły w wieku niemowlęcym.


[1] Georg Büschges et al.: Wilken/Wilkenhof – Dorfgeschichten eines Friedhofs, in: Znad Pisy. Wydawnictwo poświęcone ziemi piskiej 27 (2021) – w druku, bez strony.

[2] Lista mieszkańców Wilken, Bundesarchiv Lastenausgleichsarchiv (BA LAA) OSTDOK 3, Nr. 153, ark. 214 i nast.

[3] Ibid.

[4] Grundakten des Amtsgerichts Johannisburg, Archiwum Państwowe w Olsztynie (APO) 295/4277, ark. 83 i Namensliste Wilken, BA LAA OSTDOK 3, Nr. 153, ark. 214 i nast.

[5] Lista mieszkańców Wilken, BA LAA OSTDOK 3, Nr. 153, ark. 214 i nast. i APO 295/4278, ark. 93 i nast.