Adam Beitmann

Prawa autorskie: Marta Akincza

Tutaj

spoczywa

w Bogu

nauczyciel ADAM BEITMANN

od Gr. Kessel

* 15 lutego 1831 † 23 kwietnia 1884

Tylnia strona nagrobka:

Ale wiem, że mój Odkupiciel żyje;

i jako ostatni wzniesie się ponad proch.

Hiob 19:25 [1]

Krzyż nagrobny Adama Beitmanna jest najstarszym zachowanym krzyżem nagrobnym na cmentarzu w Wilken. Wykonany jest z żeliwa i jest w stylu neogotyckim. Krzyż odłamał się od podstawy, tak że nie można już z całą pewnością określić jego pierwotnej lokalizacji. Jednak złamana krawędź krzyża i cokół dobrze do siebie pasują.[2] Możliwe jednak, że krzyż nie został pierwotnie umieszczony na cmentarzu w Wilken, lecz znalazł się tam w wyniku wandalizmu [3]. Związek Adama Beitmanna z firmą Wilken nie jest jasny. Urodził się 15 lutego 1831 roku w Czychen/Kreis Oletzko, a zmarł w wieku 53 lat w Jaschkowen.[4] Związek małżeński zawarł w 1860 roku w Johannisburgu niedaleko Wilken.[5] Nie wiadomo dlaczego został tam pochowany. W Wilken istniała szkoła, ale nie wiadomo, czy uczył w niej Adam Beitmann.

 


[1] Georg Büschges et al.: Wilken/Wilkenhof – Dorfgeschichten eines Friedhofs, w: Znad Pisy. Wydawnictwo poświęcone ziemi piskiej 27 (2021) – w druku, bez strony.

[2] Ibid – w druku, bez strony.

[3] Wiktor Knercer: Ślady na Ziemi – Cmentarze, w: Wiktor Knercer, Beata Wacławik (Wydawca): Nekropolie Warmii i Mazur, Olsztyn 2016, str. 11. – Jan Chłosta: Działalność Społecznego Komitetu Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach, w: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 4 (274), str. 716. – Büschges et al.: Wilken/Wilkenhof – w druku, bez strony.

[4] Polski: Jaśkowo. Zwischen 1938 und 1945: Reiherswalde.

[5] GEDBAS Datenbank, wejście Adam Beitmann: <https://gedbas.genealogy.net/person/show/1212305169< (ostatnio udostępnione dnia 21.05.2021).