Luise/Wilhelm Marzinzik

Prawa autorskie: Elena Nicklaus

 

 

Luise Marzinzik

z domu Pienkoß

* 24.11.1862

† 29.04. 1921

Wilhelm Marzinzik

* 15.3.1859

† 23.4.1939

Wilhelm i Luise Marzinzik byli prawdopodobnie najbogatszymi rolnikami w Hinter-Lippa.[1] Ich gospodarstwo było największe w powiecie i jako jedyni posiadali dom.[2] Rodzina Marzinzik była w Lippie co najmniej od 1722 r.[3] W 1903 r. Wilhelm i Luise Marzinzik przekazali część swoich gruntów gminie Hinter-Lippa pod budowę drogi wiejskiej. Do negocjacji w sądzie okręgowym w Johannisburgu trzeba było wezwać tłumacza, ponieważ Luise Marzinzik mówiła tylko po mazursku lub po polsku.[4] Jako zamożni rolnicy Marzinzikowie cieszyli się zapewne w Lippie dobrą opinią. Potwierdza to fakt, że w 1934 r. Wilhelm Marzinzik został mianowany opiekunem nieletniego jeszcze Willy’ego Trojana, którego ojciec zmarł. Jako opiekun Wilhelm Marzinzik miał za zadanie reprezentować Willy’ego Trojana przy załatwianiu spraw spadkowych, działając w najlepszym interesie młodego człowieka, który w tym samym roku osiągnął pełnoletność.[5]

Nic więcej nie wiadomo o innych członkach rodziny, na przykład dzieciach. Istnieją tylko dwie wzmianki o innych krewnych. 12 lutego 1943 r. Gottlieb Marzinzik z Oppendorf w Stettinie został rozstrzelany przez narodowych socjalistów m.in. za uchylanie się od płacenia kartkami żywnościowymi. Przed śmiercią kierował urzędem gospodarczym i żywieniowym.[6] Ponieważ nie zachowały się żadne informacje poza miejscowością rodzinną i datą urodzenia [7], nie jest jasne, jaki związek miał Gottlieb Marzinzik z Wilhelmem i Luise Marzinzik. Drugą wskazówką jest ogłoszenie o zaginięciu z 1963 roku z Das Ostpreussen-blatt: poszukiwana była tam Ida Marzinzik z Oppendorf/Lippa.[8] Jednak to, jak i czy Ida była spokrewniona z Luise i Wilhelmem Marzinzikami oraz kto zamieścił ogłoszenie o poszukiwaniu, pozostaje również niewiadomą. Żaden z członków rodziny Marzinzik nie ubiegał się po wojnie o wyrównanie obciążeń (rekompensat), ani nie był wymieniany w żadnym z wniosków, tak więc ślady rodziny znikają wraz ze śmiercią Wilhelma Marzinzika w 1939 roku.

 


[1] Krzysztof A. Worobiec: Zagubione wioski Puszczy Piskiej, Część 4, Vorder- und Hinter Lippa, w: Gazeta Piska, 28 marca 2014 r. – 3 kwietnia 2014 r., str. 14.

[2] Por. Gerhard Wydra: Die 166 Dörfer des ostpreußischen Kreises Johannisburg. Stand: Vor der Flucht und Vertreibung. Tom I, Ortspläne, Hamm an der Sieg 1997, str. 129 i Gerhard Wydra: Die 166 Dörfer des ostpreußischen Kreises Johannisburg. Stand: Vor der Flucht und Vertreibung. Tom II, Ortskurzchroniken sowie die Namenslisten nach dem letzten Stand, Hamm an der Sieg 1997, str. 122. Instleute to osoby, które zarabiały na życie jako robotnicy dniówkowi w cudzym gospodarstwie. Por. Deutsches Rechtswörterbuch Online, hasło: Instmann, Instleute: <https://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw-cgi/zeige?index=lemmata&term=Instmann> (ostatni dostęp 04.07.2021).

[3] Folget Einnahm Geld […], Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStAPK), XX. HA, Ostpr. Fol. Nr. 4698, ark. 111.

[4] Grundakten des Amtsgerichts Johannisburg, Archiwum Państwowe w Olsztynie (APO) 295/3810, akr. 39 – 41, ark. 45 i nast.

[5] APO 295/3799, ark. 63.

[6] Stettin, Meldung, w: Die Grenzzeitung Nr. 48, 18.02.1943, <https://bibliotekacyfrowa.eu/Con-tent/8309/13063-0001.pdf> (ostatnio udostępnione dnia 03.06.2021), bez strony. (Strona 4 w dokumencie).

[7] Urodził się 29 maja 1890 r.ibid.

[8] Johannisburg, Gesuchte Personen, w: Das Ostpreußenblatt, rocznik 14, nr. 15, 13.04.1963, <https://ar-chiv.preussische-allgemeine.de/1963/1963_04_13_15.pdf> (ostatni dostęp w dniu 15.07.2021 r.), str. 12.