Walter Meinke

Prawa autorskie: Marta Akincza

Tutaj

spoczywa w [Bogu]

Walter Meink[e]

* 16.9.1919 † 27.11.1919

Odpoczywaj [spokojnie].

Grób nr 1 jest ewidentnie grobem dziecięcym, ma wymiary zaledwie 45 cm x 85 cm. Obramowanie  jest wykonane z betonu, u szczytu znajduje się postument, na którym umieszczono tablicę pamiątkową. Grób znajduje się w miarę centralnie na cmentarzu, bezpośrednio przy dwóch grobach dorosłych, pomiędzy którymi znajduje się jeszcze jeden grób dziecięcy. Na fragmentach szklanej płyty można jeszcze dobrze odczytać imię pochowanego tu dziecka: Walter Meinke.

Ernst Meinke był właścicielem mleczarni w Königstal.[1] Inni członkowie rodziny we wsi i okolicy również pracowali w przemyśle mleczarskim. I tak np. w niedalekiej wsi Hinter Pogobien mieszkał dzierżawca mleczarni Otto Meinke [2], a w Königstal pomocnik mleczarza Karl Meinke.[3] W marcu 1920 r. pochowano tam 27-letnią Almę Meinke, której rodzice byli właścicielami mleczarni we wsi[4], prawdopodobnie córkę Ernsta Meinke i być może matkę zmarłego kilka miesięcy wcześniej Waltera Meinke. W 1929 r. mleczarnia Ernsta Meinke została zamknięta. Niedługo później majątek przejął rzeźnik Otto Marquardt, a rodzina Meinke mogła mieszkać w budynku dawnej mleczarni przez około trzy miesiące.[5] Potem rodzina prawdopodobnie opuściła wieś, w każdym razie nie ma już o niej wzmianki w Königstal.

 


[1] Grundakten des Amtsgerichts Johannisburg, Archiwum Państwowe w Olsztynie (APO) 295/1973, Bl. 3 und APO 295/2011,ark. 5.

[2] APO 295/1973, ark. 11.

[3] Ibid.

[4] Por. Sterbeverzeichniss [sic], Standesamt zu Gehsen, APO 42/1745/1, <http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1745&s=1>, (ostatni dostęp 27.02.2021), ark. 420 i nast. Fragmenty tablicy na grobie Almy Meinke odnaleziono również podczas projektu „Lost Villages of the Johannisburger Heide” w 2019 r., których jednak nie można już było wiarygodnie przyporządkować do konkretnego grobu.

[5] APO 295/2011, ark. 5 – 7.