Gottlieb Danielzik

[Tu spoczywa w Bogu].

[Nasz ojciec]

Gottlieb Danielzik

31.12.1853

11.12.1941

 

Prawa autorskie: Marta Akincza

Grób Gottlieba Danielzika znajduje się naprzeciwko dawnej bramy, niemal na tyłach cmentarza. Obramowanie wykonane jest z betonu, nagrobek jest dobrze zachowany. Na grobie i wokół niego rosną liczne konwalie.

Gottlieb Danielzik był chałupnikiem [1] w Königstal. Posiadał dom z podwórzem i stajnię ze stodołą.[2] Poza tym niewiele wiadomo o jego życiu. Prawdopodobnie był żonaty z Augustą z domu Pissowotzki, wdową po Christofziku. Auguste miała już dwie córki z pierwszego małżeństwa: Idę Pallusek i Amalie Sallach.[3]

Przed śmiercią Gottlieb Danielzik posiadał prawo użytkowania na gospodarstwie rodziny Buynowskich w Königstal. Prawdopodobnie należała ona do niego już wcześniej, a prawo użytkowania zostało mu przyznane w momencie sprzedaży. Na posesji znajdował się dom drewniany z kamienną podmurówką oraz stodoła z dobudowaną stajnią. Niewielki dom mieszkalny był podpiwniczony, miał trzy pokoje i strych. 11 grudnia 1941 r. Gottlieb Danielzik zmarł ze starości w szpitalu powiatowym w Johannisburgu.[5] Nie wiadomo, kim były dzieci, które wybrały jego nagrobek. Po wojnie żaden z członków rodziny nie ubiegał się o wyrównanie obciążeń, prawdopodobnie nie posiadali już własnej ziemi. Jednak Gustav i Erich Danielzik – prawdopodobnie krewni Gottlieba – pojawili się jako świadkowie w innych wnioskach.[6]

 


[1] Deutsches Rechtswörterbuch Online, pozycja Kater/Kötter: <https://drw-www.adw.uni-heidel-berg.de/drw-cgi/zeige?index=lemmata&term=kater&firstterm=kater> (ostatnio udostępnione dnia 27.05.2021).

[2] Grundakten des Amtsgerichts Johannisburg, Archiwum Państwowe w Olsztynie (APO) 295/4403, Gebäudesteuerrolle Königstal, bz strony  i Gebäudesteuerrollenanhang rocznik 1905, bez strony.

[3] APO 295/2011, ark. 17.

[4] Lastenausgleichsakten Walter Buynowski, Bundesarchiv Lastenausgleichsarchiv (BA LAA), ZLA 1/4707897.

[5] Sterbeverzeichniss [sic], Standesamt zu Gehsen, APO 42/1745/1, <http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1745&s=1>, (ostatnio udostępnione dnia 27.02.2021), ark. 542 i nast.

[6] Na przykład Lastenausgleichsakten Martha Ulonska, BA LAA 15.109.024, Lastenausgleichsakten August Smentek, BA LAA ZLA 1/14566158 i Lastenausgleichsakten Gottlieb Sadek, BA LAA ZLA 1/9703160.