Gottlieb/Charlotte Ulonska

Groby Gottlieba i Charlotty Ulonskiej znajdują się bezpośrednio przy dawnym wejściu, po lewej stronie cmentarza. Obramowania grobów wykonane są z lastryko. Na końcu pomiędzy granicami grobów znajduje się kamień, na którym pierwotnie umieszczona była płyta nagrobna. Płyta wykonana jest z czarnego szkła, została znaleziona przy grobie rozbita i częściowo złożona na nowo.

Charlotte urodziła się prawdopodobnie w 1882 roku jako córka Friedricha Szesnego. Jej ojciec urodził się poza związkiem małżeńskim. Jego matka Luise Szesny wyszła później za mąż za jego ojca Jacoba Pawelzika i Friedrich nieoficjalnie przyjął nazwisko ojca, ale po wstąpieniu do służby wojskowej oficjalnie przyjął ponownie nazwisko matki. Po śmierci matki ojciec zapisał mu w testamencie trzy rodzinne posiadłości i kazał je zarejestrować na nazwisko Friedrich Pawelzik. Przed śmiercią ojca nazwisko Friedricha nie zostało jednak oficjalnie zmienione, więc do końca życia nosił nazwisko Szesny.[1] Ożenił się z Marią Poseggą i miał z nią co najmniej dwoje dzieci: Charlottę i Rudolfa. W 1903 r. rodzice sprzedali dwie działki Charlotte, która nie była jeszcze wtedy mężatką.[2] W następnym roku wyszła ona za mąż za rolnika Gottlieba Ulonska i we dwójkę przejęli kolejną działkę od Friedricha Szesnego.[3] W 1911 r. Gottlieb i Charlotte Ulonska ponownie powiększyli swój majątek, kupując działkę w Groß Pasken, która od 1905 r. należała do Königstal.[4]

Tutaj

Spoczywają w Bogu

nasi rodzice

[Gott]lieb.     Charlotte

[Ulo]nska.    U[lo]nska

[…] 1878 […]

 

Prawa autorskie: Marta Akincza

Charlotte Ulonska zmarła 01 stycznia 1927 roku w wieku 45 lat.[5] 13 lat później, 11 marca 1940 roku, Gottlieb zmarł na zapalenie płuc.[6] W Dziadowinie/Königstal mieszkało kilka rodzin Ulonskich.[7] Nie wiadomo, kim były dzieci, które wybrały tablicę nagrobną Gottlieba i Charlotte Ulonskich.

 


[1] Grundakten des Amtsgerichts Johannisburg, Archiwum Państwowe w Olsztynie (APO) 295/2018, ark. 21 i nast.

[2] Ibid, ark. 28 i nast.

[3] Ibid, ark. 31 i nast.

[4] APO 295/2037, ark. 3 i nast.

[5] Sterbeverzeichniss [sic], Standesamt zu Gehsen, APO 42/1745/1, <http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1745&s=1>, (ostatnio udostępnione dnia am 27.02.2021), ark. 468 i nast.

[6] Ibid, ark. 534 i nast.

[7] Lista mieszkańców Königstal, Bundesarchiv Lastenausgleichsarchiv (BA LAA), OSTDOK 3, Nr. 147.