August Weberstädt

Prawa autorskie: Marta Akincza

 

 

[…]

* 27.7.1847

† 5.2.1917

Grób nr 126 to najprawdopodobniej grób Augusta Weberstädta. Leży nieco na uboczu, w centrum cmentarza, na lewo od dawnej bramy. Obramowanie jest misternie wykonane z barwionego lastryko i ozdobione wzorami, podobnie jak podstawa tablicy nagrobnej. Znaleziono tylko kilka fragmentów czarnej szklanej tabliczki, z której można rozpoznać jedynie miesiąc i rok urodzenia oraz datę śmierci. Według porównania z księgą zgonów z Gehsen, pochowany został tu kupiec August Weberstädt.[1]

August Weberstädt był dwukrotnie żonaty i miał łącznie dziewięcioro dzieci. Z pierwszą żoną, Martą, z domu Bednarski miał troje dzieci: Ottona, Augusta i Eduarda. Marta prawdopodobnie zmarła, a August Weberstädt ożenił się po raz drugi. Jego drugą żoną była Alma z domu Brähmer. Mieli też troje wspólnych dzieci: Ericha, Ernę i Emilie. Troje kolejnych dzieci zmarło przed osiągnięciem pełnoletności. August Weberstädt został ojcem dopiero w stosunkowo późnym wieku. Kiedy urodził się jego najstarszy syn Otto, miał już 48 lat. Kiedy we wrześniu 1915 roku urodziła się najmłodsza córka Emilie, osiągnął chlubny wiek 68 lat. Zmarł ledwie półtora roku później w wieku 69 lat. Najstarszy syn Otto był pomocnikiem kupieckim i służył w tym czasie jako żołnierz w I wojnie światowej, podobnie jak drugi syn August. Eduard Weberstädt miał zaledwie 15 lat, gdy zmarł jego ojciec i pracował jako urzędnik w starostwie. Pozostałe rodzeństwo było jeszcze dziećmi.[2] Po śmierci Augusta Weberstädta wdowa po nim Alma wyszła ponownie za mąż [3], syn August został sierżantem policji w Wuppertalu [4], Eduard został sierżantem i stacjonował w Królewcu.[5] W latach po śmierci Augusta Weberstädta, rodzina była uwikłana w kilka sporów prawnych. Alma musiała sprzedać odziedziczone nieruchomości z powodu długów. Dochodziło do kolejnych sporów z nabywcami, m.in. o odziedziczone hipoteki rodzeństwa Weberstädt.[6]


[1] Por. Sterbeverzeichniss [sic], Standesamt zu Gehsen, Archiwum Państwowe w Olsztynie (APO) 42/1745/1, <http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/skany.php?z=1745&s=1>, (ostatnio udostępnione dnia 27.02.2021), ark. 400 i nast.

[2] Grundakten des Amtsgerichts Johannisburg, APO 295/1984, ark. 4 i nast.

[3] Ibid,  ark. 36.

[4] Ibid, ark. 140.

[5] Ibid, ark. 125.

[6] Na przykład ibid., ark. 121 i nast., 125, 201.